Sociale doelen

Het opzetten en / of realiseren van activiteiten voor een wijk / buurt of vereniging om de leefbaarheid en of de saamhorigheid te bevorderen kan voor een bijdrage in aanmerking komen. Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn het tot elkaar brengen van eenzame ouderen, het opzetten van een project met sociale strekking, of het organiseren van een activiteit voor de jeugd in een wijk, zoals bijv. kindervakantiewerk.

Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat geen bijdragen verleend worden aan in het verleden opgebouwde tekorten op welk gebied dan ook.

Onder "Regels voor een aanvrage" vindt u de voorschriften voor het indienen van een aanvrage. Daar staat vermeld hoe een aanvrage ingediend kan worden. 

De stichting zoekt overigens ook zelfstandig naar doelen waarin zij kan participeren voor het welslagen ervan.


De Roermondse Stichting 1880 prijs 2019 

De René Imkampprijs 2024

In oktober 2019 heeft de Roermondse Stichting 1880 haar 50 jarig jubileum gevierd, onder andere met een symposium met de titel Chariteit en Kunst. Ook werd er een gebrandschilderd glas-in-lood drieluik aangeschaft met een tafereel uit de opera-bouffe Schinderhannes. De maker van dit kunstwerk is Joep Nicolas. Het is na volledige restauratie ter beschikking gesteld van de Roermondse gemeenschap om in het openbaar te exposeren. Momenteel staat het opgesteld in de publieksingang van het stadhuis aan de Markt.


Tijdens deze viering van het jubileum is een vijfjaarlijkse prijs ingesteld voor een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het Roermondse sociale leven. De prijs draagt de naam "René Imkamp prijs"


De René Imkampprijs 2024

Een adviescommissie adviseert hier omtrent de stichting. Maar ook u kunt iemand voordragen die hier voor in aanmerking zou kunnen komen. Wie heeft volgens u zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt op sociaal gebied binnen de gemeente Roermond, zonder dat hij of zij of een groep van personen daarvoor een vergoeding heeft ontvangen. Vaak hebben zij deze werkzaamheden in stilte gedaan. Het juist daarom heel goed om deze mensen eens in het zonnetje te zetten.

De prijs bestaat uit een mooi geldbedrag dat door de ontvanger weer besteed kan worden voor zijn of haar sociale werk. De prijswinnaar krijgt bovendien een waardevol bronzen plastiek van Thea Houben als aandenken uitgereikt.

Weet u iemand in uw omgeving die voor de "René Imkampprijs 2024" in aanmerking zou kunnen komen, dan kunt u dit melden via de mail op de contactpagina. Je weet maar nooit!