Doelstelling

De stichting heeft tot doel daar waar mogelijk een ondersteunende functie te verlenen aan sociale, culturele en wetenschappelijke projecten.


Sociale en culturele doelen dienen binnen de gemeente Roermond te liggen.

Wetenschappelijke doelen dienen in hoofdzaak betrekking te hebben op Roermond.

Ook worden, mits de nodige garanties aanwezig zijn, door de Stichting in eigendom verworven kunstwerken in bruikleen gegeven.
Het in bruikleen uitgeven van kunstwerken geschiedt onder andere onder de conditie van een dekkende verzekering.

Jaarlijks wordt er naar gestreefd de opbrengst van het belegde vermogen deels te reserveren voor instandhouding van dat vermogen, deels te besteden aan sociale, culturele en wetenschappelijke doelen en deels te gebruiken voor het verwerven en in stand houden van het kunstbezit dat te definiëren is als Roermonds patrimonium.

In 2019 vierde de stichting haar 50 jarig bestaan.
Dat is feestelijk gevierd met een Syposium "Kunst en Chariteit".


Daarnaast werd de Roermondse Stichting 1880 prijs uitgereikt aan Karin van Dijk, die met alle inzet en kracht zich eerst zelf uit een zeer moeilijke periode heeft weten op te werken en voor de toekomst, na het volgen van een opleiding, anderen wil gaan helpen om hun leven weer op de rit te zetten en zinvol te maken.

Het ligt in de bedoeling deze prijs 5 jaarlijks uit te reiken aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het Roermondse sociale leven. De eerstvolgende uireiking zal plaats vinden in 2024 en zal dan de naam "René Imkampprijs" dragen.

De prijs omvat een mooi geldbedrag dat besteed kan worden voor zijn/haar sociale werk evenals een mooi bronzen plastiek aan de hand van Thea Houben.

Uw suggesties omtrent bijzondere sociale mensen kunt u voordragen via contact.