Bestuur

Drs. René F.M.H. Imkamp, voorzitter
Mr. Hein J.J.M. van der Bruggen, vicevoorzitter
Mr. Tom P.M. Pluymaekers, secretaris
Dr. Kees M. Nuyens, penningmeester
Drs. Antoine V.R.J. Bell
Wim V.I. Berger
Jo. H. Cox
Drs. Jeannine J.E. Hövelings
Drs. Mariëlle P.H.M. Vroemen

Bestuursleden worden benoemd voor de tijd van vier jaar en kunnen daarna herkozen worden.
Het bestuur vergadert in principe zes- tot achtmaal per jaar.

Adres

Secretariaat Roermondse Stichting 1880
Roodakker 12, 6074 HD MELICK

e-mail adres: tpm.pluymaekers@ziggo.nl
website: www.roermondsestichting1880.nl