Cultuur en Wetenschap

De stichting kan bijdragen verstrekken voor culturele evenementen in en voor Roermond.
Ook kan de stichting bijdragen verstrekken voor wetenschappelijk verantwoorde uitgaven met betrekking tot Roermond. Dat kan een boekwerk zijn, een proefschrift of een wetenschappelijk studie anderszins.
Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat geen bijdragen worden verleend aan in het verleden opgebouwde tekorten op welk gebied dan ook.
Onder ‘Regels voor aanvrage'  staat vermeld hoe een aanvrage ingediend kan worden.